Kunstgras leggen, plaatsen of ophalen.

Ondergrond

De ondergrond van uw gazon verbeteren

De ondergrond van kunstgras wordt bepaald door het doel van het kunstgrasgazon. Er zijn verschillende ondergronden mogelijk, de ondergrond moet wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Stabiel
  • Drainerend
  • Draagkracht
  • Egaal

De meest voorkomende ondergronden zijn zand, lava en stabilisé. Hieronder zullen de verschillende ondergronden verder toegelicht worden.

Zandbed

Het leggen van kunstgras op een zandbed is de meest voorkomende en goedkoopste ondergrond. Een laag van 10 cm bestratingszand is voldoende als fundering voor het kunstgras. De dikte van de laag wordt bepaald door de natuurlijk ondergrond. Heeft u een zandgrond, dan is 10 cm voldoende. Indien u een kleigrond heeft dan zal er een diepere laag nodig zijn voor de drainage. Klei houdt water vast en daardoor kunnen er bij een te dunne laag wel plassen blijven staan op het kunstgras.

Het zandbed moet afgetrild worden zodat alle lucht uit het zandbed verdwijnt en er geen verzakkingen ontstaan. Na het aftrillen moet het zandbed geëgaliseerd worden en kan het kunstgras gelegd worden.

In plaats van bestratingszand kan ook gebruik gemaakt worden van brekerzand, brekerzand is gemalen grind. Brekerzand is duurder dan bestratingszand maar is sterker en heeft een betere dichtheid dan gewoon zand.

Verharde ondergrond

Een sterkere ondergrond voor uw kunstgrasgazon kan gemaakt worden door het toevoegen van verhardingen zoals gebroken puin of lava. Als het kunstgras zwaar belast wordt dan moet u voor deze toepassing kiezen. Als de grond is afgegraven stort u gebroken puin tot 4 cm onder de rand. Het gebroken puin vult u op met bestratingszand en trilt u af. U gebruikt het bestratingszand als toplaag om te kunnen egaliseren. Er moet ongeveer 10 cm gebroken puin worden gestort voor een goede fundering. Een variant op bovenstaande is het gebruik van lava. Lavakorrels worden dan gebruikt in plaats van zand. De lavakorrels zorgen voor een stabielere en sterkere ondergrond.

Zandcement

De laatste mogelijkheid is het gebruik van zandcement, dit wordt ook wel stabilisé genoemd. Het zand wordt gemengd met cement zodat er een verharding ontstaat. Belangrijk is dat de verhouding zand/cement klopt, als er teveel cement gebruikt wordt neemt de drainage af en kan het water niet weg. Het leggen van kunstgras op stabilisé is een lastige klus en daarom raden wij u aan om dit door specialisten uit te laten voeren.

Valdemping

Valdemping wordt vaak geplaatst bij een kunstgrasgazon met speeltoestellen. Valdemping zorgt ervoor dat een val van hoogte wordt opgevangen. Er zijn verschillende keuzen in valdemping:

  • Rubberen valdempingtegels
  • Valdempend kunstgras
  • Natuurlijke valdempingInloggen